23.06.2024

Bulgaria – au fost publicate regulile de amplasare a corturilor, rulotelor sau autorulotelor în afara campingurilor

Cu o întârziere mare, ieri a fost publicat proiectul de regulament care ar trebui să reglementeze problema campingului în zonele „A” și „B” în conformitate cu Legea privind amenajarea teritoriului de pe litoralul Mării Negre din Bulgaria.

Modificările aduse legii au fost făcute în urmă cu doi ani și au stârnit un scandal în comunitate, din cauza interdicțiilor introduse privind amplasarea corturilor, rulotelor și autorulotelor în apropierea mării. Regulamentul urma să fie elaborat de 4 ministere până la jumătatea lunii ianuarie 2020, iar prima versiune a fost publicată abia ieri pentru consultare publică.
Redăm mai jos comunicatul oficial de presă al Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice din Bulgaria:

„Regulile în baza cărora corturile, rulotele sau autorulotelor pot fi amplasate pe litoralul Mării Negre în afara campingurilor clasificate, sunt clare. Acestea sunt prevăzute într-un proiect de regulament privind condițiile și procedurile de stabilire a locurilor pentru amplasarea temporară a corturilor, rulotelor sau autorulotelor în zona „A” și în zona „B” în conformitate cu Legea privind amenajarea teritoriului de pe litoralul Mării Negre, în afara teritoriului plajelor maritime, a dunelor de nisip și a campingurilor clasificate, care urmează să fie emis de către ministrul dezvoltării regionale și lucrărilor publice, ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor, ministrul mediului și apelor și ministrul turismului.

Proiectul de ordonanță definește atât locurile admise pentru amplasarea temporară a corturilor, rulotelor sau autorulotelor, cât și regulile de amenajare, utilizare și ședere în acestea, în conformitate cu cerințele Legii privind amenajarea litoralului Mării Negre.
Locurile de amplasare temporară pentru corturi, rulote sau autorulote pot fi stabilite pe terenuri sau părți ale acestora aflate în proprietatea statului, a municipalităților, a persoanelor fizice sau juridice, în zone forestiere sau agricole, precum și pe terenuri neamenajate incluse în limitele zonelor urbanizate, fără a le schimba destinația.

În ceea ce privește terenurile agricole, locurile pentru corturi, rulote sau autorulote pot fi amplasate numai pe terenuri necultivate permanent și care nu sunt închiriate sau concesionate. Acestea nu se pot afla în limitele unei zone protejate clasificate ca rezervație naturală, sit de conservare a naturii, rezervație menținută sau zonă de conservare.
Amplasamentele temporare nu vor fi clasificate ca fiind campinguri în conformitate cu Legea privind turismul. Pe lângă corturi, rulote și autorulote, pot fi amplasate doar elemente arhitecturale pentru servicii de recreere și turism fără scop comercial, cum ar fi zone de recreere, foișoare, adăposturi, bănci, mese, panouri de informare, fântâni, garduri de lemn, grătare etc., care nu constituie construcții în sensul Legii privind pădurile și al Legii privind amenajarea teritoriului.
Locurile desemnate vor trebui să dispună de acces pentru transport, securitate, toalete chimice portabile și colectare a deșeurilor.

Se prevede că amplasarea temporară a corturilor, a rulotelor sau a autorulotelor este autorizată printr-o dispoziție a primarului municipalității pentru o perioadă de până la 3 ani, în perioada 1 mai-30 septembrie.
Proiectul de ordonanță poate fi consultat în secțiunea „Proiecte de acte normative” de pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice și pe portalul de consultare publică.”
Termenul limită pentru transmiterea observațiilor privind proiectul de regulament este 01.07.2021. Acestea trebuie transmise prin intermediul portalului de consultare publică (înregistrare obligatorie): www.strategy.bg sau prin e-mail: e-mrrb@mrrb.government.bg.

Contributor & foto: Veselin Valev – Camping.bg

Cât de sigure sunt autorulotele la coliziuni?

Susține și tu proiectul independent RVTravel printr-o donație PayPal sau direct prin Revolut la nr. de telefon 0746 840 857